מידע על תשלומים

מספר תשלומיםאחוזי הריבית לסך העסקה
10
20
31.8%
42.8
53.0%
63.25%
73.46%
83.68%
93.9%
104.12%
114.35%
124.57%
135.07%
145.3%
155.55%
165.8%
176.05%
186.3%
196.53%
206.78%
217.03%
227.28%
237.52%
247.77%
258.83%
269.11%
279.4%
289.67%
299.96%
3010.25%
3110.53%
3210.82%
3311.1%
3411.4%
3511.67%
3611.95%